Category Archives: Geen categorie

Verslag van de Klankbordgroepen

(Bewerkt op 5 maart 2012 om 00:41) Er zijn nu twee Klankbord-avonden geweest, één op 20 december en één op 1 februari. De bedoeling was om van de 56 mensen die zich hadden opgegeven te horen wat zij zoal vonden … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Woensdag 1 februari 2012 tweede bijeenkomst Klankbordgroep

Zoals u waarschijnlijk weet is in juni 2011 besloten om de zes flats in de THEMA-dreven te renoveren. Op een aantal informatieavonden die toen zijn gehouden kon u zich aanmelden voor een Klankbordgroep, om mee te denken over de renovatie. … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

De THEMA-dreven in het nieuws

Het renovatiebesluit trok de aandacht van de media! Hier zijn een paar leuke links. Interview met Joke en Olga met een filmpje! Bericht van de Woonbond, met Janny en Rini Persbericht van de gemeente, met een nieuwe slogan? : ‘Echt … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Het besluit is gevallen, de zes THEMA-flats worden gerenoveerd

Vandaag viel bij alle 722 huishoudens in de THEMA-dreven een brief in de bus waarop een uitnodiging staat voor informatieavonden: Uitnodiging informatieavonden juni 2011. Op deze avonden wordt aan de bewoners uitgelegd waarom er gerenoveerd wordt, en hoe dit besluit … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | 2 Comments

De nieuwe procesmanager: Bonne van der Kooi

Er is intussen een procesmanager voor de THEMA-dreven aangesteld. Omdat de bewonerscommissies, gemeente en corporaties het niet eens werden over hoe het verder moet met onze buurt had GroenLinks in het collegeprogramma laten opnemen dat er een procesmanager moest komen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Toegevoegd aan Documentatie: presentatie door Van Schagen architecten, september 2009

Toegevoegd aan Documentatie: een presentatie door Van Schagen architecten van september 2009. Hierin laten zij zien wat er met de flats allemaal zou kunnen, en hoe onze buurt er uit zou kunnen zien. Niet omdat het zo moet worden, maar … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Toegevoegd aan Documentatie: de ‘Glossy folder’ 2007, de ‘Garantiekaart Overvecht’ 2008, het rapport van Wonen en Kansen 2008, en het ‘2-Kolommenstuk’ 2009. Verder een verslag van de RIA van oktober 2009

– De ‘Glossy folder‘ van oktober 2007 waarmee het huidige proces begon – De ‘Garantiekaart Overvecht‘ van mei 2008 – Het rapport van Wonen en Kansen THEMA-dreven april 2008 – Het 2-Kolommenstuk naar aanleiding van de inspraakrondes juli 2009 – … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Masterplan Talmalaan, een filmpje op You Tube

Van een commissielid van de bewonerscommissie Talmalaan kregen we de link voor dit filmpje: Staatsliedenbuurt Utrecht. We herkennen natuurlijk hun frustratie, waarom worden de bewoners niet meteen betrokken in de plannen? Dat zou het hele proces een stuk makkelijker maken, … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Toegevoegd aan Documentatie: het Collegeprogramma 2010-2014

Het Collegeprogramma 2010-2014 is toegevoegd aan de pagina Documentatie in twee vormen, een lichtere versie van 317 kB zonder foto’s en dus sneller te downloaden, en een zwaardere versie met foto’s, van 2,05 MB. In de lichtere versie wordt het … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Toegevoegd aan Documentatie: het DUO protocol versie 2009

Aan de documenten is toegevoegd: Het stedelijk protocol voor de herstructurering in Utrecht versie 2009: het DUO-protocol. De 60% regel in geval van voorgenomen sloop staat niet in het protocol, maar wethouder Bosch heeft bevestigd dat om te kunnen slopen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Website van bewonerscommissie Camera Obscuradreef eo

Website van de bewonerscommissie van de  Camera Obscuradreef, Van Brammendreef, Vader Rijndreef, Ebrodreef en Taagdreef: http://overvecht.nu/group/camera_obscura

Posted in Geen categorie | Tagged | 1 Comment

Documentatie uitgebreid met de enquête van Wonen en Kansen, en het rapport van de enquête door de Woonbond. Verder verslagen en reacties 2008

Het jaar 2008 was een bewogen jaar. De pagina ‘Documentatie’, te vinden als tweede tab in de groene balk, is uitgebreid met de uitslagen van de twee bewonersenquêtes die dat jaar gehouden zijn onder bewoners van de THEMA-dreven, door Wonen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Nieuws van de bewonerscommissies

Zoals u in het collegeprogramma hebt kunnen lezen, heeft de gemeenteraad besloten dat de plannen van Van Schagen architecten en de bewonerscommissies en het plan van de gemeente en corporaties gelijkwaardig in bespreking genomen moeten worden. In het collegeprogramma staat … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Geschiedenis Overvecht

De geschiedenis van Overvecht in het Utrechts archief.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Website van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden: http://www.woonbond.nl/

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Website van bewonersvereniging ZONOR

Bewonersvereniging ZONOR, Zambesidreef, Ossenwagendreef, Nataldreef, ORanjerivierdreef, http://bwve-zonor.woonbond.net/

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Website van bewonerscommissie Ramsesdreef eo

Bewoners van de Ramsesdreef eo: www.noordelijkgagelgroen.org

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Website van mede THEMA-bewoner Edwin

Edwin’s website: http://www.onregelmatigheden.nl

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Toegevoegd aan Documentatie: de plannen door Van Schagen architekten

In 2009 hebben Van Schagen Architecten uit Rotterdam samen met de bewonerscommissies Samen Sterk en Maarank, en de gemeente en de corporaties, plannen gemaakt voor eventuele renovatie van de flats, of van een gedeelte van de flats. Er is niet … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Toegevoegd aan Documentatie: de inspraakreactie van Maarank en Samen Sterk 2008

Op 19 mei 2008 hebben de twee bewonerscommissies van de THEMA-dreven, Samen Sterk en Maarank, samen een stuk ingediend voor de inspraak over de Gagelplannen die door de gemeente waren gemaakt. In deze plannen zouden onze zes flats allemaal gesloopt … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment