Woensdag 1 februari 2012 tweede bijeenkomst Klankbordgroep

Zoals u waarschijnlijk weet is in juni 2011 besloten om de zes flats in de THEMA-dreven te renoveren. Op een aantal informatieavonden die toen zijn gehouden kon u zich aanmelden voor een Klankbordgroep, om mee te denken over de renovatie.

De bedoeling van een Klankbordgroep is erachter te komen wat bewoners denken over hun buurt en wat ze graag zouden willen. Meestal wordt er één onderwerp per keer besproken.

In totaal 56 bewoners hebben zich opgegeven voor de Klankbordgroep THEMA-dreven tijdens de bijeenkomsten in juni 2011.

Op 20 december was de eerste bijeenkomst van deze Klankbordgroep in het Doe-Mee-centrum. Woensdag 1 februari is de tweede bijeenkomst, weer in het Doe-Mee-centrum.

De deelnemers aan deze Klankbordgroep praten mee over het opnieuw inrichten van de buitenruimte van de flats. Daarbij gaat het over de buitenkant van de gebouwen, de gezamenlijke ruimtes zoals bijvoorbeeld hallen en liften, en de openbare ruimte zoals parkeerplaatsen, grasvelden, speelplaatsen etc.

Pas als de gesprekken hierover klaar zijn zal het over de woningen zelf gaan.

De bijeenkomsten van de Klankbordgroep

Bij gerenoveerde flats hoort ook een mooie en fijn ingerichte buitenruimte. De eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep in december was om erachter te komen wat bewoners voor ideeën hebben over hoe deze buitenruimte eruit zou moeten zien. Hoe zouden de hallen er van buiten uit moeten zien, waar zouden de kinderen het veiligst kunnen spelen?

Tijdens de tweede bijeenkomst van de Klankbordgroep op woensdag 1 februari zal het ‘Vernieuwingsplan THEMA-dreven’ gepresenteerd worden. Dit is een plan dat de architecten hebben gemaakt voor de buitenruimte waarin opmerkingen van bewoners uit de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep zijn verwerkt.

Kunt u nog meedoen?

Eigenlijk was de Klankbordgroep bedoeld voor mensen die zich daar al voor hebben opgegeven. Maar als u toch graag ook wilt meepraten op 1 februari, stuur dan voor 31 januari een e-mail naar t.hordijk-at-kaw.nl, onder vermelding van ‘Klankbordgroep THEMA-dreven’. Of kom even langs bij het Doe-Mee-centrum.

Hopelijk tot ziens op:

Woensdag 1 februari, om 20u in het Doe-Mee-centrum.

De Bewonerscommissies Maarank en Samen Sterk.

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *