De nieuwe procesmanager: Bonne van der Kooi

Er is intussen een procesmanager voor de THEMA-dreven aangesteld. Omdat de bewonerscommissies, gemeente en corporaties het niet eens werden over hoe het verder moet met onze buurt had GroenLinks in het collegeprogramma laten opnemen dat er een procesmanager moest komen om te proberen een plan te maken waarover alle partijen het eens zouden kunnen worden.

Er zijn vier kandidaten op sollicitatiegesprek geweest, en daarvan is Bonne van der Kooi, een Fries uit Groningen, gekozen. Dit is gedaan door een selectiecommissie die bestond uit iemand van de gemeente, iemand van Portaal, iemand van Mitros en twee buurtbewoners.

U kunt hier lezen wie Bonne van der Kooi is, en wat hij doet. Hij wordt bijgestaan door Tijmen Hordijk, adviseur en procesmanager, en Tjarda de Vries, stagiair.

Intussen zijn er een aantal vergaderingen met Bonne geweest, en in de laatste nieuwsbrief staat een interview met hem:

Vóór zomer meer duidelijkheid over THEMA-gebied

U vindt het interview hier: Nieuwsbrief De Gagel Maart 2011

Binnenkort zullen alle buurtbewoners worden uitgenodigd hun mening te geven over wat er tot nu toe aan plannen zijn, en hun inbreng te geven. Er zal naar de meningen geluisterd worden, en ze zullen verwerkt worden in de plannen die dan in de zomer duidelijk moeten zijn.

In het interview roept Bonne dan ook alle buurtbewoners op om mee te praten, de uitnodigingen volgen binnenkort. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we zullen weten wat wij met ons allen willen met onze buurt. Uiteraard kan er dan ook over de leefbaarheid gepraat worden, of over klachten die u heeft over de buurt, of over goede ideeën die u misschien heeft.

En als iedereen meedoet zullen de plannen die uiteindelijk gemaakt worden zo goed mogelijk passen bij wat de buurtbewoners willen!

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *