Documentatie uitgebreid met de enquête van Wonen en Kansen, en het rapport van de enquête door de Woonbond. Verder verslagen en reacties 2008

Het jaar 2008 was een bewogen jaar. De pagina ‘Documentatie’, te vinden als tweede tab in de groene balk, is uitgebreid met de uitslagen van de twee bewonersenquêtes die dat jaar gehouden zijn onder bewoners van de THEMA-dreven, door Wonen en Kansen en door de Woonbond.

Van het Wonen en Kansen onderzoek vindt u hier een samenvatting.

Van de enquête van de Woonbond is een rapport verschenen: voorpagina, rapport en colofon. Naar aanleiding van het uitkomen van dit rapport stond in de Vechtkrant een artikel getiteld: Over perspectieven en het (niet) maken van keuzes.

In de gemeenteraad werd stevig gediscussieerd, zoals in dit verslag te lezen is. Wij zijn aan de beurt op pagina 18 en verder!
Verslag van de openbare middagvergadering van de Raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling, gehouden op 27 mei 2008 in de raadzaal van het stadhuis te Utrecht.

Verder is de stedenbouwkundige verkenning toegevoegd, waarin verslagen zijn opgenomen van de bijeenkomsten over Deelgebied I die in 2008 gehouden zijn, met als afsluiting de vergadering van 18 december 2008. Van die laatste vergadering zijn de inspraak- en inbrengstukken van meerdere bewonersgroepen opgenomen.

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *