Nieuws van de bewonerscommissies

Zoals u in het collegeprogramma hebt kunnen lezen, heeft de gemeenteraad besloten dat de plannen van Van Schagen architecten en de bewonerscommissies en het plan van de gemeente en corporaties gelijkwaardig in bespreking genomen moeten worden.

In het collegeprogramma staat letterlijk: Voor de lopende projecten gaat het college ervan uit dat er in het overleg met bewoners en corporaties ruimte is voor verbeteringen in het proces. […] Voor Overvecht / De Gagel (Themaflats) stelt het college voor het plan van de gemeente / corporaties en het alternatieve plan van de bewoners gelijkwaardig in bespreking te nemen om zo tot een voor alle partijen acceptabele uitwerking te komen. Het college wil het vervolgproces hier bij voorkeur onder leiding van een externe onafhankelijk procesmanager ingaan. Het college tekent hierbij aan, dat om een meer gedifferentieerde buurt te realiseren sloop/nieuwbouw niet de enige methode is. Afhankelijk van de bevindingen op buurt- en wijkniveau zijn ook andere middelen mogelijk, zoals renovatie in combinatie met verkoop of markthuur. (BRON: Collegeprogramma gemeente Utrecht)

De gemeente heeft dus bepaald dat er door de bewonerscommissies, gemeente en de twee corporaties gepraat gaat worden over hoe het nu verder moet, hoe we samen een plan kunnen maken waarover alle partijen tevreden kunnen zijn. De inzet van de commissies is beschreven in de inspraakreactie van 2008, en de commissies gebruiken de uitkomsten van de enquetes van de Woonbond en Wonen en Kansen als uitgangspunt, omdat die beide ongeveer dezelfde uitkomsten gaven.

Nieuws is daarom, dat volgende week vier kandidaten zich komen presenteren aan de selectiecommissie, die bestaat uit 5 leden, van elke organisatie één. Dus voor Gemeente, Portaal, Mitros, Samen Sterk en Maarank. Uit deze kandidaten zal er uiteindelijk één gekozen worden, die wij hier dan zullen voorstellen.

Deze kandidaat zal proberen om voor april 2011 een plan gemaakt te hebben met de vijf partijen, waarin ze zich allemaal kunnen vinden. De bedoeling is dan natuurlijk, dat zo veel mogelijk bewoners het ook een goed plan zullen vinden. Het zal een mix zijn van sloop en renovatie, maar nog niemand weet nu precies hoe of wat.

We houden u op de hoogte.

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *