Toegevoegd aan Documentatie: de inspraakreactie van Maarank en Samen Sterk 2008

Op 19 mei 2008 hebben de twee bewonerscommissies van de THEMA-dreven, Samen Sterk en Maarank, samen een stuk ingediend voor de inspraak over de Gagelplannen die door de gemeente waren gemaakt. In deze plannen zouden onze zes flats allemaal gesloopt worden. Maar uit een onderzoek van de Woonbond, en ook uit het Wonen en kansen onderzoek, bleek dat ongeveer eenderde van de bewoners sloop wil, eenderde wil renovatie en eenderde vindt gewoon onderhoud voldoende.

Wel wil vrijwel iedereen dat de leefbaarheid beter wordt, geen rommel op straat en in de hallen, en veel betere schoonmaak. (Intussen hebben wij begrepen dat het bij de Mitrosflats wel beter gaat.)

Het stuk komt uit de ideeën die er waren in de beide commissies. Het is sindsdien steeds gebruikt als uitgangspunt van waar wij naar streven als we met de corporaties of de gemeente in gesprek zijn.

De kern ervan is dat wij vinden dat iedereen die hier weg wil, ook weg moet kunnen. Dat betekent dat wij willen, anders dan in de gemeenteplannen, dat iedereen die weg wil, die wil verhuizen naar een andere wijk, ook een verhuisvergoeding krijgt, ook al wordt zijn eigen flat niet gesloopt. In de vrijgekomen woningen kunnen dan de mensen gaan wonen die willen blijven, maar van wie de flat wel gesloopt wordt.

Overigens is er tot nu toe nog niets besloten, over hoeveel flats gesloopt zouden worden, of welke, of wanneer.

U vindt het inspraakstuk hier als pdf: Inspraakreactie Maarank en Samen Sterk 2008.pdf

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *