De vernieuwde site

Het heeft even geduurd, maar hier is de vernieuwde website van en voor de bewoners van de THEMA-dreven.

Op deze website zullen de bewonerscommissies Maarank (Portaalflats) en Samen Sterk (Mitrosflats) u op de hoogte houden van de voortgang van de plannen voor de herstructurering.

Maar ook kunnen bewoners van de flats, als ze graag hun mening willen geven over de buurt, de herstructurering of de leefbaarheid, of dingen die onze wijk aangaan, een account krijgen waarmee ze berichten op de site kunnen plaatsen. We zouden blij zijn als veel bewoners van zich zouden laten horen!

Bewoners en belangstellenden kunnen reacties geven op deze site, of op berichten die erop staan. Uiteraard behouden de webmins zich het recht voor berichten en reacties te verwijderen als deze wetten of fatsoensnormen overschrijden.

Maar omdat er in deze buurt veel verschillende meningen zijn over allerlei zaken in de buurt zijn in principe alle meningen welkom, ongeacht of de commissies deze mening delen of niet.

De webmins wensen u veel plezier met het lezen en het gebruik van de website.

De Webmins

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.